รวมบทความ งานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก

บทความ งานวิจัย การแพทย์ทางเลือก


บทความล่าสุด


White Lab Rat

Clinical Rehab Specialist เป็นเว็บไซต์ที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านการบำบัดด้วยแพทย์ทางเลือก เพราะเราเชื่อในเรื่องการรักษาดูแลร่างกายแบบ Holistic medicine ที่จำเป็นต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเป็นองค์รวม เมื่อการแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาโรคภัยร้ายแรงในปัจจุบันได้ เราจึงอยากมาแชร์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวการบำบัด (Rehabilitation) ด้วยแพทย์ทางเลือก