การบำบัด

ดนตรีบำบัดคืออะไร มีประโยชน์ยังไง

ดนตรีบำบัด-โน้ต

หลายคนที่เลือกใช้ดนตรีบำบัด เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการรักษาตัวของเราเอง แต่ในความจริงแล้วสิ่งนี้มันคืออะไร และประโยชน์ของมันละเป็นอย่างไร เมื่อท่านต้องการคำตอบ เราจึงมีคำตอบมาให้ท่านได้ไขข้อข้องใจกันแบบละเอียด

ดนตรีบำบัด คืออะไร

ดนตรีบำบัด คืออะไร คำตอบของมันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนเดาได้ไม่ยาก แต่ในเชิงลึกการใช้ดนตรีเข้ามาบำบัดนั้นนับเป็นวิชาอีกแขนงหนึ่งที่ช่วยในการรักษา เพื่อให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ความหมายของมันจริง ๆ ก็คือ การนำเอาดนตรี หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดนตรีเข้ามาช่วยพัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และรักษาไว้ซึ่ง ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา โดยใช้นักดนตรีที่มีความรู้เรื่องการใช้งานเข้ามาบำบัด และควบคุมการรักษา อีกทั้งยังเรียกได้ว่าเป็นผู้ดำเนินการรักษา ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการด้วยกิจกรรมทางการดนตรีต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน และมีหลักการ และข้อกำหนดการปฏิบัติตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้รับ จะไม่ใช่ทางดนตรี แต่จะเป็นทางด้านร่างกาย และจิตใจ สามารถกระทำได้จากหลายสถานที่ไม่ว่าจะที่บ้าน โรงพยาบาล สถานศึกษาต่าง ๆ

ดนตรีบำบัด-ฟังเพลง

ดนตรีบำบัดดีอย่างไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

อย่างที่รู้กันดีว่าดนตรีบำบัด เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นด้วยดนตรี เพื่อใช้ในการบำบัด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข หรือรักษา สภาวะ และสภาพทางสิ่งต่าง ๆ ของมนุษย์ให้ดีขึ้น ประโยชน์ของมันจึงมีมากมายหลายต่อหลายประการ ดังนี้

  1. สภาพจิตใจจะได้รับการปรับให้อยู่ในสภาวะที่ดีขึ้น มีความสมดุล ผ่อนคลาย สงบ และความคิดในด้านบวกที่มากขึ้น กล่าวก็คือ จิตใจของคนที่ห่อเหี่ยว ตกต่ำ และติดลบ จะสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติที่ควรจะเป็นได้ดีกว่าเดิม เพราะว่าดนตรีจะช่วยเข้าไปปรับเปลี่ยน และผ่อนคลายความตึงเครียดในใจให้เบาบางลงไปได้
  2. ลดความตึงของกล้ามเนื้อ แน่นอนว่าเมื่อจิตใจได้ผ่อนคลาย เบาบางลง กล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ที่ตึงเครียด และบิดเกร็งก็จะสามารถคลายตัวออกได้เช่นกัน เพราะว่าเมื่อเราได้คลายความกังวล ความเครียดที่มีใจใจออกไป ท่านจะสามารถคลายตัวของกล้ามเนื้อไปด้วย
  3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อได้รับการบำบัดให้ดีขึ้น พฤติกรรมของผู้ที่ได้รับการบำบัดก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ผ่อนคลาย และสู่ภาวะปกติมากขึ้นไปด้วย การอยู่ร่วมกับคนในสังคมก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

ดนตรีบำบัด ช่วยทำให้จิตใจ ร่างกาย ของคนที่กำลังบกพร่อง หรือ ไม่ปกติเข้าสู่สภาวะที่ดีขึ้น และปกติมากขึ้น ซึ่งสามารถใช้ประยุกต์เข้ากับหลายสถานการณ์ หรือแม้กระทั่งคนปกติที่ต้องการปรับให้ตนเองมีสภาวะที่ดีกว่าเดิม ผ่อนคลายกว่าเดิมได้

Leave a Reply