Browse Category by การบำบัด

อ่านเรื่องราวดีดีเกี่ยวกับการแพทย์ด้วยการบำบัด รวมถึงแผนการแพทย์ทางเลือกต่างๆเช่น Ki หรือการสะกดจิต

การบำบัด

สะกดจิตคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

สะกดจิต-บำบัด

สะกดจิต ที่หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อว่าจะมีใครทำได้ เพราะมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วไม่มีสาระ เพราะหลายคนยังไม่รู้ถึงวิธีการทำจากสิ่งที่ผู้ทำการสะกดเข้าไปที่จิตจริง ๆ ว่ามันช่วย และมีประโยชน์อย่างไร

การบำบัดด้วยการสะกดจิต คืออะไร

การสะกดจิต หรือการบำบัดด้วยการสะกดเข้าไปที่จิตใจ เบื้องล่างสุด หรือจิตใต้สำนึกนั้น เป็นสิ่งที่จะต้องกระทำด้วยแพทย์ที่มีความชำนาญเท่านั้น เพราะการสะกดที่จิตมีทั้งข้อดี-ข้อเสีย ซึ่งต้องได้รับการวิเคราะห์ที่แม่นยำเท่านั้น เพราะมีหลายคนที่ไม่เหมาะแก่การรักษาด้วยวิธีนี้ เพราะว่าการรักษาด้วยวิธีนี้นั้น อาจจะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมด้วยในบางกรณี เพราะแพทย์จะทำการเข้าไปสะกดด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้บอก ได้คลายความรู้สึกจริง ๆ ที่ตนเองนั้นเป็น หรือประสบอยู่เพื่อเข้ารักษาได้อย่างถูกต้อง ถูกทาง จากทางความคิด ความทรงจำ ความรู้สึกภายในที่เมื่อปกติไม่สามารถพูด หรืออธิบายได้ ด้วยเพราะความกังวล หรือความเครียดภายในจิตใจต่อโรคที่มี หรือความอับอายต่าง ๆ ร่วมด้วย

การสะกดจิต

ประโยชน์ของการใช้วิธีสะกดจิต เพื่อบำบัดรักษาอาการต่าง ๆ

ในการใช้วิธีการสะกดจิต เพื่อเข้าบำบัดรักษาอาการต่าง ๆ นั้น มีประโยชน์ในหลายทางในทางการแพทย์ เชื่อว่าการทำแบบนี้อาจจะไม่ใช่หนทางที่จะสามารถเยียวยาผู้ป่วยได้ดีเท่าการรักษาแบบยาเคมี แต่มันเป็นทางเลือก และเป็นดังเข็มทิศที่จะพาแพทย์ไปเจอโรคที่ต้องรักษาได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งประโยชน์ของมันมีดังนี้

 • ยับยั้งการเจ็บปวดได้ หลายครั้งการเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นจากจิตใจของผู้ป่วยเอง เนื่องด้วยความวิตกกังวล ความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่ไม่เหมือนเดิม ทำให้อาจจะมีความคิดว่าตนเองนั้นเจ็บปวดอยู่ ซึ่งการทำแบบนี้อาจจะช่วยให้เขาเหล่านั้นลืม และสามารถเข้าใจสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ได้ดีกว่าเดิม
 • รักษาอาการทางจิตเวช และเยียวยาสภาพจิตใจ ผู้ป่วยหลายคนที่มีอาการทางจิต ด้วยภาวะจากความเครียดที่สะสม จากสภาพแวดล้อมรอบตัวที่ทำให้เขาเหล่านั้นมีจิตใจที่อ่อนแอ หรือเป็นภาวะโรคซึมเศร้าให้กลับมาสู่ภาวะที่ปกติขึ้น แข็งแรงขึ้น พร้อมทั้งมองโลกได้ดีขึ้น จะทำให้จิตใจ และอาการซึมเศร้าดีขึ้นไปด้วย

การบำบัดด้วยการสะกดจิตนั้น เป็นการช่วยให้หลายคนที่มีภาวะทางจิตใจ หรือความรู้สึกนึกคิดที่ผิดเพี้ยนไปกลับเข้ามาสู่หนทางที่ควรจะเป็น และสิ่งที่เป็นปกติได้มากกว่าเดิม หลายคนมีความเชื่อความศรัทธาอยู่กับสิ่งที่ผิด สิ่งที่ไม่ถูกต้อง ทำให้การทำแบบนี้ก็จะสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งแน่นอน

การบำบัด

บำบัดยาเสพติด ทำอย่างไรได้บ้าง มีข้อดีอย่างไร

บำบัดยาเสพติด-ยา

บำบัดยาเสพติด ที่หลายคนต่างสนใจ เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าในสังคมของเราทุกวันนี้ มันต่างมียาเสพติดแพร่ขยาย ทำร้ายผู้คนมากมาย ทั้งคนดังเองก็มีหลายต่อหลายคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว มันจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนเราอย่างมาก

การบำบัดยาเสพติด คืออะไร

ในการบำบัดยาเสพติด เพื่อให้ผู้ที่ติดยาเสพติดนั้นได้หายขาด และเลิกจากอาการติดยา ร่วมถึงผลของยาที่ติดนั้นออกไป ในทางการแพทย์จะมีขั้นตอนการรักษาที่เป็นลำดับ เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดได้ปรับตัว และส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งในระยะสั้น-ระยะยาวให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าท่านจะติดยา หรือคนในครอบครัวท่านจะติดยาอยู่ระดับไหนก็สามารถรักษาให้หายขาดจากการติดยาได้ทุกระดับ

บำบัดยาเสพติด

ขั้นตอนการบำบัดยาเสพติด ทำอย่างไรได้บ้าง

ขั้นตอนการบำบัดยาเสพติด ในการรักษาจะมีดังนี้

 1. ขั้นตอนเริ่มต้น ขั้นตอนนี้เป็นประตูแรกเข้าสู่การเริ่มต้นเพื่อบำบัดรักษาอาการติดยาได้อย่างถูกวิธี และได้อย่างถูกกระบวนการ เพื่อให้ผู้ที่ติดยาไม่กลับไปติดซ้ำ ได้รับผลข้างเคียงน้อยที่สุด โดยที่ต้องนำผู้ที่ต้องการเลิกยา มาพบแพทย์ เพื่อซักประวัติ ถึงข้อมูลส่วนตัวในเรื่องของน้ำหนัก ส่วนสูง อายุ ยาที่ติด ร่วมถึงสาเหตุของการติดยาด้วย ทั้งเรื่องราวในครอบครัว ประวัติของพ่อแม่ หรือผู้ที่เป็นคนปกครอง ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
 2. ขั้นตอนการถอนพิษยาเสพติดที่ติดอยู่ แน่นอนว่ายาเสพติดที่ผู้ป่วยเสพเข้าไปนั้น เป็นสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกาย ส่งผลในหลาย ๆ ด้าน ทั้งให้ร่างกายมีความต้องการมันอยู่เรื่อย ๆ ทำให้ร่างกายได้รับผลเสียเมื่อไม่ได้รับยาที่เสพ ฉะนั้นจึงต้องทำการล้างสารพิษเหล่านี้ออกจากร่างกายของผู้เสพให้หมดไปเสียก่อนที่จะทำการดำเนินการขั้นตอนถัดไป ในขั้นตอนนี้ผู้เสพจะมีความทรมานร่างกายมากที่สุดช่วงหนึ่ง เพราะว่าไม่สามารถได้รับยาตามที่ร่างกาย และพิษของยาสั่งได้
 3. ขั้นตอนการฟื้นฟูร่างกาย และจิตใจ เมื่อผู้เสพได้รับการถอนพิษของยาออกแล้ว เท่ากับว่าผ่านพ้นช่วงที่ทรมานที่สุดมาได้แล้ว จึงต้องเข้ามาทำต่อในส่วนของการดูแลสภาพจิตใจ และร่างกายที่ได้รับความเสียหายจากยา เพื่อให้กลับมามีชีวิตที่ปกติที่สุข
 4. ขั้นตอนสุดท้าย ติดตามผล ดูแลระยะยาว ในขั้นตอนนี้เป็นการติดตามผลที่ทำมาครบทุกขั้นตอน อาจจะเรียกได้ว่าเลิกยาได้แล้ว แต่ต้องทำการติดตามเป็นระยะ เพื่อป้องกันการไปติดยาซ้ำ และผลจากยาที่ได้รับในอดีตด้วย

การบำบัดยาเสพติด ขั้นตอนที่ยากที่สุดมักจะเป็นขั้นตอนแรก เพราะว่าน้อยมากที่ผู้ป่วยจะยินยอมให้รักษาหรือยินยอมที่จะให้ซักประวัติ เพราะด้วยฤทธิ์ของยา และจิตใจของผู้ป่วยเอง

การบำบัด

กิจกรรมบำบัด คืออะไร มีประโยชน์ยังไง

กิจกรรมบำบัด-เตะบอล

กิจกรรมบำบัด เป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกเพื่อยุคสมัยใหม่ที่ไม่ต้องใช้เคมี หรือยา เพื่อการเข้ารักษา แต่ในความจริงแล้วมันมีความหมายที่มากกว่านั้น เพราะว่ายังมีสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการใช้กิจกรรมเพื่อการบำบัดอีกมากมาย

ทำความรู้จักความหมายของ “กิจกรรมบำบัด”

ความหมายของกิจกรรมบำบัด คือการใช้กิจวัตร หรือ กิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม และแก้ไขให้ร่างกาย จิตใจ หรือส่วนต่าง ๆ ที่บกพร่อง ผิดปกติ ได้กลับมาสู่ภาวะปกติมากขึ้น ซึ่งนักกิจกรรมบำบัดจะนำเอาสิ่งต่าง ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการรักษา เยียวยา ตามสภาพที่เป็นอยู่ให้กลับมาดีดังเดิม ไม่ว่าจะเป็นการใช้สมาธิ การขยับร่างกาย ความคิด การพัฒนาส่วนของแรงกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้วยการเรียนรู้ การปฏิบัติจากกิจกรรมที่วางแผน ปรับใช้กับแต่ละบุคคลตามเป้าหมายที่ต้องการของบุคคลนั้น ๆ เพื่อให้กลับมามีชีวิตที่ปกติ และมีความสุขในแบบที่ต้องการต่อไปได้ตลอดรอดฝั่ง

กิจกรรมบำบัด-ขี่จักรยาน

ประโยชน์ของ กิจกรรมบำบัด ในด้านต่าง ๆ

หากจะพูดถึงประโยชน์ของ กิจกรรมบำบัด ในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยให้ร่างกาย และจิตใจของผู้ที่ได้รับการบำบัดนั้น จะมีด้วยกันดังนี้

 1. ผู้ที่บกพร่องทางด้านสมองจะสามารถช่วยเหลือตัวเองขั้นพื้นฐานได้ เด็ก ๆ จะได้ฝึกทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำเพื่อตนเองให้สามารถช่วยเหลือตนเอง เพื่อลดการเป็นภาระต่อบุคคลในครอบครัว และสังคมได้มากขึ้น กิจกรรมก็จะเป็นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การกินอาหารด้วยตัวเอง การดูแลสุขอนามัยของตนเอง อย่างการอาบน้ำ แปรงฟัน ล้างหน้า หรือแม้กระทั่งการขับถ่ายก็ตาม
 2. ฝึกฝนการเคลื่อนไหวให้ดีมากขึ้น เพื่อที่บุคคลเหล่านั้นจะสามารถช่วยเหลือตัวเอง ไม่เป็นภาระต่อทุกคนได้มากที่สุด การฝึกให้มีการเคลื่อนไหวที่ดี และสมบูรณ์ได้นั้น นับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดอีกอย่างหนึ่ง เพื่อการเดิน การคลาน การตั้งคอ หลาย ๆ กิจกรรมจะช่วยบำบัดให้สามารถทำได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม จนสามารถเป็นปกติที่สุดได้
 3. ใช้ชีวิตในสังคมได้ง่าย และดีขึ้น เมื่อได้รับการบำบัดจากกิจกรรมต่าง ๆ แล้วผู้ที่เข้าฝึกฝน จะรับการฝึก การปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างปกติที่สุด โดยใช้ชีวิตในสังคมได้แบบคนทั่วไป ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดใด ที่อาจจะเป็นอุปสรรค ก็จะสามารถดำเนินชีวิตผ่านไปได้อย่างดี ไม่เป็นภาระต่อผู้ใด เพราะเขาเหล่านั้นต่างได้รับการฟื้นฟู -ปรับตัวให้เข้าใจ เนื่องจากรับรู้ถึงสิ่งที่เขาจะต้องพบเจอมาแล้ว

ในการใช้กิจกรรมบำบัดเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ฟื้นฟู ร่างกาย พร้อมทั้งจิตใจของผู้ที่บกพร่องในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน และดำรงชีวิตได้อย่างปกติที่สุด การใช้กิจกรรมเหล่านี้นั้นจะช่วยลดเรื่องของผลข้างเคียงจากยา และเพิ่มทักษะชีวิตเข้าไปด้วย

การบำบัด

หัวเราะบำบัด คืออะไร ประโยชน์ยังไง

หัวเราะบำบัด-รวมภาพคนหัวเราะ

หัวเราะบำบัด ที่หลายเข้าใจอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง หลายคนอาจจะเข้าใจว่า ให้เราหัวเราะมาก ๆ เพื่อเข้าไปบำบัดจิตใจ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ แต่ศาสตร์การบำบัดจากการหัวเราะจริง ๆ แล้วมันมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน ?

ความหมายของการ “หัวเราะบำบัด”

การหัวเราะบำบัด คือการฝึกหัวเราะ แม้ไม่มีอารมณ์ตลกเข้ามา เพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ได้ทำงาน หรือขยับไปในทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้น ในการใช้ท่าหัวเราะ เพื่อการบำบัดนี้อาจจะมีอารมณ์ตลกด้วย หรือไม่ก็ได้ ศาสตร์นี้นำเข้ามาเพื่อช่วยลดการใช้ยา หรือเคมีเพื่อรักษาอาการต่าง ๆ ให้น้อยลง ลดผลข้างเคียงจากยาให้มากขึ้นด้วย เพราะการใช้การหัวเราะเพื่อรักษานี้เป็นการฝึกร่างกาย และจิตใจเท่านั้น เหมือนการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายได้ขยับ เพื่อปรับจิตใจไปในทิศทางที่ดี และถูกต้องมากขึ้นไปด้วย การหัวเราะจะช่วยกระตุ้นหลายส่วนให้ทำงานอย่างเป็นปกติ พัฒนาให้มันทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นเอง

หัวเราะบำบัด

ประโยชน์ของการฝึก หัวเราะบำบัด ต่อร่างกายส่วนต่าง ๆ

การฝึกใช้ หัวเราะบำบัด เพื่อเข้าไปเยียวยา บรรเทาอาการต่าง ๆ อาจจะไม่ส่งผลให้เห็นได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่ในระยะยาวมันจะช่วยให้ท่านสามารถใช้ชีวิตที่ห่างไกลจากโรคได้มากขึ้น ซึ่งท่านสามารถใช้วิธีนี้ในการทำสุขภาพ ร่างกายของท่านให้ดีได้ ไม่ต่างจากการออกกำลังกาย ซึ่งมันส่งผลดีต่อร่างกายได้ ดังนี้

 1. กระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณส่วนของหน้าอกทั้งหมด ไม่ว่าจะหัวใจ ปอด ไหล่ หากท่านต้องการกระตุ้นส่วนนี้ให้ท่านทำการหายใจเข้าหนึ่งครั้งแล้วกลั้นไว้ พร้อมปล่อยออกมาด้วยเสียง อา แบบหัวเราะ พร้อมขยับแขนสองข้าง ขึ้น-ลงตามจังหวะ
 2. กระตุ้นส่วนสมอง ในเรื่องของความดัน-ความเครียด ท่านจะผ่อนคลาย รู้สึกโปร่งโล่ง เมื่อท่านทำท่าหัวเราะแบบออกเสียง อึ การทำแบบนี้ความสั่นสะเทือนในการออกเสียงนี้จะคล้ายการนวดสมองภายในของท่านให้คลายตัว
 3. กระตุ้นส่วนใบหน้า เมื่อฝึกฝนกล้ามเนื้อเล็ก ๆ ที่อยู่ส่วนใบหน้า ซึ่งส่วนนี้มักจะได้ออกกำลังน้อยที่สุด เพราะว่าเราจะใช้ส่วนนี้เพื่อแสงอารมณ์เท่านั้น และอารมณ์ส่วนใหญ่ที่เราแสดงออกทางสีหน้ามักจะเป็นอารมณ์ไม่ดี อารมณ์โกรธเสียมากกว่า ให้ท่านหายใจเข้าให้ลึก และเปล่งเสียงว่า เอ ให้สุดเสียงเพื่อปลดปล่อยใบหน้าของท่านให้ผ่อนคลายลง

ศาสตร์การหัวเราะบำบัดเป็นใช้การออกเสียงหัวเราะเข้ามาช่วยให้ท่านทั้งหลายที่กำลังประสบปัญหาทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กที่น้อยครั้งที่มันจะได้ขยับใช้งาน เพราะว่าคนเรามักจะใช้งานส่วนขาและแขนมากกว่าการออกกำลังในส่วนบน และส่วนภายในนั้นเอง

การบำบัด

ศิลปะบำบัด คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

ศิลปะบำบัด-ภาพสี

ศิลปะบำบัด เป็นสิ่งที่ใครหลายคนต่างมองเป็นทางเลือกเพื่อที่จะนำไปใช้เยียวยา บรรเทา พร้อมให้ความบันเทิงต่อจิตใจ เพื่อให้ตัวเองนั้นสามารถมีชีวิต-จิตใจที่ปกติสุขได้ แต่แท้จริงแล้วมันคืออะไร และดียังไงวันนี้เราจะได้รู้กัน

ศิลปะบำบัด คืออะไร

ความหมายของศิลปะบำบัด คืออีกทางเลือกของมนุษย์เพื่อใช้ในการรักษา บรรเทา พัฒนา เยียวยา สิ่งที่บกพร่องของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะทางร่างกาย สมอง หรือจิตใจ แบบที่ใช้ศิลปะต่าง ๆ เข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป การดูภาพเขียน การประดิษฐ์ หรือแม้กระทั่งการฝึกฝนกิจกรรมทางทางศิลปะต่าง ๆ เช่น การดนตรี การแสดง วรรณกรรม ศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่กว้าง และมีมากมายให้ท่านได้เลือกหลายแบบ เพื่อความเหมาะสมตามที่ท่านชื่นชอบ และถนัด อีกทั้งยังต้องเป็นไปตามสิ่งที่ท่านต้องการบำบัดด้วย หลายคนเลือกใช้ศิลปะในการบำบัดเพื่อลดการใช้เคมีบำบัด เพื่อให้ได้มาซึ่งจุดมุ่งหมายแบบที่ท่านต้องการ ซึ่งการใช้สิ่งนี้บำบัดนั้นมันอาจจะเห็นผลได้ดี หรือรวดเร็วเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านต้องการบำบัดและความตรงจุดแบบที่ท่านควรจะได้รับ

ศิลปะบำบัด-ระบายสี

ศิลปะบำบัด มีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ของศิลปะบำบัดนั้นมีหลายด้าน เมื่อท่านได้ใช้มันเพื่อบำบัดท่านจะได้รับสิ่งดีดีต่าง ๆ มากมาย แบบที่ท่านจะต้องแปลกใจกับผลที่ท่านจะได้รับ และท่านจะสามารถได้รับสิ่งเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง ได้แก่

 1. ด้านจิตใจ ท่านจะได้รับการบำบัดจิตใจ อารมณ์ของท่านให้สามารถดีขึ้น และเป็นปกติขึ้นได้ เพราะว่าการที่ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้น ท่านจะได้ใช้สมาธิ และสติอยู่กับสิ่งที่สวยงาม มีความสุข มากกว่าสิ่งที่ทำให้ท่านกังวลหรือกดดัน เพราะการใช้ศาสตร์นี้บำบัด ท่านจะได้รับการผ่อนคลายอย่างสูงสุด
 2. ด้านสมอง เมื่อท่านเข้ารับการบำบัดด้วยศิลปะ ท่านจะได้ใช้สมองในทางสร้างสรรค์ โดยสมองของท่านจะเปิดกว้าง ที่มาพร้อมไอเดียใหม่ ๆ ที่ท่านสามารถคิดได้ด้วยจิตใจที่เปิดโล่ง เพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านไม่ต้องใช้สมองเพื่อคิดเรื่องที่ทำให้ท่านต้องทุกข์ใจ
 3. ด้านกล้ามเนื้อ เด็ก ๆ ที่มีความบกพร่องทางด้านกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ อันเนื่องมากจากการพัฒนาของสมองที่ปิดปกติ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เอง ที่ผิดปกติด้านนี้ จะได้รับการฟื้นฟู และการฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อส่วนเล็ก ส่วนน้อยที่เชื่อมเข้ากับสมองได้ดีมากขึ้นไปด้วย

ฉะนั้น ศิลปะบำบัด นับเป็นทางเลือกแห่งการรักษาที่หลายคนคู่ควร เพราะท่านจะได้ใช้งานสมองในส่วนที่ดีเข้ามาเพื่องานศิลปะ ทำกิจกรรมทางศิลปะ เพื่อพัฒนาตัวท่านเองให้ดียิ่งขึ้นไป

การบำบัด

เคมีบำบัด คืออะไร มีประโยชน์ยังไง

เคมีบำบัด-ฉีดยา

เคมีบำบัด หลายคนคงรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เราหลายคนต่างเลี่ยงไม่ได้ เมื่อเกิดโรคภัย เข้ามากับตัวเรา หรือคนที่เรารัก เพราะมันเป็นอีกทางเลือกทางรักษาให้ชีวิตของแต่ละบุคคลที่กำลังมีปัญหาในด้านต่าง ๆ กลับมาสู่ภาวะปกติได้ง่าย

เคมีบำบัด คืออะไร

ในความจริงแล้วคำว่า เคมีบำบัด นั้นไม่ว่าเราทานยาอะไรเข้าไป หรือรับสารใดเข้าร่างกายของเราไปนั้น ก็นับว่าเป็น การใช้เคมีเพื่อบำบัดทั้งหมด เพราะเรานำเอาสารเคมี หรือที่เรียกว่ายาเข้าสู่ร่างกาย เพื่อที่จะให้มันไปทำปฏิกิริยากับร่างกายของเรา เชื้อโรคที่อยู่ในร่างกายของเรา เพื่อให้ร่างกายของเรานั้นกลับสู่ภาวะปกติที่ควรจะเป็นดังเดิม การใช้เคมี เพื่อเข้าบำบัดรักษา สามารถใช้ได้กับทุกโรคที่เกิดขึ้น แต่ในปัจจุบันคนมักเข้าใจว่าเป็นการใช้กับโรคมะเร็งเท่านั้น หรือที่เราเรียกว่า คีโม ซึ่งแน่นอนว่าถ้าพูดถึงคีโม มันจะต้องใช้กับโรคนี้เท่านั้น แต่ถ้าหากพูดถึงคำว่าเคมีเพื่อการบำบัดนั้น อาจจะไม่ได้หมายถึงโรคนี้เท่านั้น การใช้สารเคมี เพื่อเข้ามาบำบัดรักษา และพัฒนาร่างกายของคนเราสามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทานยาตามแพทย์สั่ง หรือการทานวิตามิน ที่เราสามารถหามารับประทานเองได้ เพื่อช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเราพัฒนาไปแบบที่ดีขึ้น

เคมีบำบัด

เคมีบำบัด มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ประโยชน์ของเคมีบำบัดนั้น นับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้โลกของเรานี้ต่างสามารถดำรงชีวิตของมนุษย์อยู่ได้ เพราะอย่างที่เราต่างรู้กันดีว่า โลกของเรานี้มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมากมาย และมันพัฒนาตัวเองเรื่อย ๆ สิ่งที่สามารถรักษาได้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกว่า ยา ไม่ว่าจะมาจากธรรมชาติ หรือมาจากสารเคมี ที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้น ประโยชน์ของมันก็มีด้วยกันดังนี้

 1. รักษาโรคทางร่างกาย เมื่อพบว่าเป็นโรคที่ทำให้ร่างกายผิดปกติ ก็ต้องพบแพทย์ เพื่อทานยา หรือรับสารเคมีเพื่อเข้าไปบำบัด และรักษาโรคให้หายไปจากร่างกาย อาจจะใช้เวลามากน้อย ก็ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของโรคที่ท่านเป็นอยู่
 2. รักษาจิตใจ หลายครั้งที่คนเราไม่ได้ป่วยด้วยโรคที่ทำความเสียหายทางร่างกาย แต่มันทำความเสียหายทางจิตใจ เช่น โรคซึมเศร้า ที่สารในสมองทำงานอย่างผิดปกติ อันเกิดมาจากสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อจิตใจมาก ๆ การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่สามารถกลับสู่ภาวะเดิมได้ ต้องใช้ยาเคมีเพื่อทำให้มันกลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้ง

เคมีบำบัด ยังช่วยในการพัฒนาร่างกายให้ดีขึ้น แน่นอนว่าร่างกายคนเราไม่สามารถคงอยู่ดังเดิมได้ตลอดไป เราจึงต้องใช้เคมีเข้ามาช่วยในการพัฒนา และรักษาสภาพนี้ให้เรายังสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ดีต่อไป

การบำบัด

สมาธิบำบัด คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

สมาธิบำบัด-นั่งสมาธิ

สมาธิบำบัด เป็นศาสตร์แห่งการรักษาที่หลายคนเลือกปฏิบัติเพื่อใช้เยียวยาร่างกายในด้านต่าง ๆ แต่ความจริงแล้วมันคืออะไร และมันมีประโยชน์เช่นไรบ้าง วันนี้เราจะมาให้ความรู้แก่ทุกท่านอย่างที่ท่านจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

สมาธิบำบัด คืออะไร

สำหรับ สมาธิบำบัด คือศาสตร์แห่งการนำสมาธิเข้ามาช่วยในการรักษา พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะจิตใจ อวัยวะ สุขภาพ หรือระบบต่าง ๆ ทำงานได้ดีขึ้น เราจะพบเจอการบำบัดด้วยสมาธิในชื่อ SKT ที่เป็นชื่อย่อมาจาก ชื่อผู้ที่คิดค้น พัฒนาวิธีการใช้สมาธิเพื่อการรักษานั่นเอง ซึ่งก็มีหลายต่อหลายวิธีด้วยกัน ในการใช้สมาธิ เช่น กำหนดลมหายใจ ท่านจะเห็นว่าเป็นเรื่องใหม่ แต่ความจริงแล้วมีมาอย่างยาวนาน ศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันนั่นคือ โยคะที่เรารู้จักดี แต่การใช้สมาธิบำบัดอาจจะสูงขั้นไปกว่าการออกกำลังแบบโยคะ หรือการออกกำลังกายแบบยืด-เหยียดนั่นเอง ในการใช้สมาธิ กำหนดลมหายใจเข้ามาบำบัดนี้จึงเป็นอีกทางเลือกที่หลายคนนำไปใช้ เพราะมันสามารถทำได้จากที่บ้านของท่านเอง และเสียค่าใช้จ่ายน้อย แต่เห็นผลง่าย ทั้งในระยะสั้นและยาว

สมาธิบำบัด

ประโยชน์ของการใช้สมาธิบำบัด เพื่อรักษา

ประโยชน์ของสมาธิบำบัด เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ แต่ต้องกระทำอย่างเหมาะสมให้ถูกต้อง และเหมาะกับแต่ละบุคคล หากใครที่ต้องการใช้ศาสตร์ด้านนี้เพื่อบำบัดร่างกายตัวเอง ในเบื้องต้นควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือมีความรู้เสียก่อนที่จะกระทำด้วยตัวเอง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวท่าน และประโยชน์ของสมาธิเพื่อการบำบัด จะมีด้วยกันดังนี้

 1. ด้านจิตใจ เมื่อท่านได้ฝึกสมาธิ กำหนดลมหายใจได้ในระดับที่เป็นไปตามวิชาแล้ว ท่านจะมีจิตใจที่ดีขึ้น ผ่อนคลายจากความเครียด ความกังวลได้มากขึ้น มีความสงบ และความฟุ้งซ่านน้อยลง เพราะว่าท่านได้อยู่กับตัวท่านเอง เพราะเมื่อท่านเข้ามาฝึกสมาธิ ท่านจะถูกให้ฝึกอยู่กับลมหายใจ ละทิ้งทุกอย่างที่ท่านแบก และเก็บไว้ในใจชั่วคราวด้วยนั่นเอง
 2. ด้านร่างกาย เมื่อท่านได้ทำการบำบัดด้วยสมาธิ ท่านจะได้รับการออกกำลังกาย แบบการใช้สมาธิเข้าร่วม ร่างกายของท่านจะได้รับการฟื้นฟูส่วนต่าง ๆ จากท่าที่ออกกำลังกาย ไปพร้อม ๆ กับลมหายใจที่เข้าออกอย่างถูกวิธี การทำแบบนี้จะส่งผลต่อร่างกายของท่านแบบที่ท่านจะได้รับการกระตุ้นส่วนต่าง ๆ ให้ทำงานได้ดีมากขึ้นไปด้วย ภูมิต้านทานก็จะดีไปด้วย

สมาธิบำบัด เป็นวิชาที่ช่วยให้คนเรามีจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นกว่าเดิมมาก เมื่อท่านมีสมาธิ ท่านจะมีสติในการดำเนินชีวิตให้ได้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอน

การบำบัด

วารีบำบัด คืออะไร มีประโยชน์ยังไง

วารีบำบัด-แช่น้ำ

วารีบำบัด นับเป็นทางเลือกของการรักษาร่างกายของมนุษย์อีกศาสตร์หนึ่งที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในสังคม และกำลังเป็นที่สนใจของใครหลายคนที่ทั้งป่วย และปกติดี เพื่อให้ร่างกายได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

วารีบำบัด คืออะไร

สำหรับ วารีบำบัด คือทางเลือกการรักษาอีกช่องทางที่ไม่ต้องใช้เคมี ใช้เพียงคุณสมบัติที่ดีด้านต่าง ๆ ของน้ำ เข้ามาช่วยในการบำบัด หรือพัฒนาร่างกายให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะความเจ็บป่วยต่าง ๆ หรือต้องการความแข็งแรงให้ร่างกายเพิ่มขึ้นก็สามารถทำได้ ซึ่งน้ำจะมีหลายต่อหลายคุณสมบัติที่ส่งผลดีต่อร่างกาย ทั้งช่วยผ่อนคลาย เมื่อเราอยู่ในน้ำ เราจะรู้สึกตัวเบา และชุ่มฉ่ำ ทั้งนี้ในด้านการเคลื่อนไหว นักกายภาพจะสามารถทำงาน และจัดการร่างกายของคนที่ต้องการทำกายภาพด้านการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ได้ดีขึ้นด้วย เพราะว่าน้ำจะช่วยพยุงตัวของผู้ที่เข้ารับการบำบัดให้เบา และลดแรงเสียดทานของส่วนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย นอกจากนี้อุณหภูมิของน้ำในรูปแบบต่าง ๆ ประกอบกับทิศทางการไหลของน้ำที่กระทบตัว ยังสามารถช่วยได้อีกหลายเรื่อง ทั้งผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายจิตใจได้เป็นอย่างดี

วารีบำบัด

วารีบำบัด มีประโยชน์อย่างไร และผู้ใดบ้าง

อย่างที่รู้ดีว่าวารีบำบัด ช่วยในการบำบัดหลาย ๆ ด้าน เพื่อการพัฒนา เปลี่ยนแปลงสู่ทางที่ดีขึ้น ประโยชน์ของมันส่งผลต่อบุคคลที่ต่างกัน ซึ่งมีด้วยกันดังนี้

 1. ประโยชน์ต่อผู้ที่ตั้งครรภ์ ผู้หญิงที่กำลังท้องจะมีภาวะ การแบกรับน้ำหนักที่มากกว่าปกติตลอดเวลา ทำให้เกิดอาการหลังแอ่น เพราะต้องรับน้ำหนักส่วนหน้ามากขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องเป็นเวลานาน การที่เข้าใช้น้ำในการบำบัด จะช่วยให้เกิดการช่วยพยุงตัวจากน้ำ สามารถออกกำลังกายท่าต่าง ๆ เพื่อลดอาการปวดหลังที่มีได้ดี
 2. ประโยชน์ต่อผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อ กระดูก ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะเป็นผู้ป่วยที่มีความคล่องตัวน้อยกว่าปกติ เพราะกล้ามเนื้อ และกระดูก คือส่วนที่พยุงร่างกายเอาไว้ เมื่อเข้ามาออกกำลังกายในน้ำ น้ำจะช่วยพยุงน้ำหนักร่างกายเอาไว้ส่วนหนึ่ง ทำให้ความคล่องตัวในการออกกำลังกาย ความตึงของข้อต่อต่าง ๆ ลดน้อยลง และทำได้ดีกว่าการออกกำลังกายบนบก
 3. ประโยชน์ต่อเด็กที่พิการทางสมอง เนื่องจากน้ำมักจะเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ เมื่อเขาเหล่านั้นได้มาออกกำลังกายในน้ำ จะยิ่งช่วยให้เขามีความสนใจและอยากจะทำมากกว่า จึงได้รับผลตอบรับที่ดีกว่า

ศาสตร์การรักษาแบบวารีบำบัด และการพัฒนาด้วยน้ำอีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยม เพราะเป็นวิชาการรักษาที่ไม่เจ็บตัวมาก และผลข้างเคียงน้อย อีกทั้งยังไม่ใช่การใช้ยาเคมีอีกด้วย

การบำบัด

ดนตรีบำบัดคืออะไร มีประโยชน์ยังไง

ดนตรีบำบัด-โน้ต

หลายคนที่เลือกใช้ดนตรีบำบัด เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการรักษาตัวของเราเอง แต่ในความจริงแล้วสิ่งนี้มันคืออะไร และประโยชน์ของมันละเป็นอย่างไร เมื่อท่านต้องการคำตอบ เราจึงมีคำตอบมาให้ท่านได้ไขข้อข้องใจกันแบบละเอียด

ดนตรีบำบัด คืออะไร

ดนตรีบำบัด คืออะไร คำตอบของมันอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนเดาได้ไม่ยาก แต่ในเชิงลึกการใช้ดนตรีเข้ามาบำบัดนั้นนับเป็นวิชาอีกแขนงหนึ่งที่ช่วยในการรักษา เพื่อให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ความหมายของมันจริง ๆ ก็คือ การนำเอาดนตรี หรือสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับดนตรีเข้ามาช่วยพัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และรักษาไว้ซึ่ง ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา โดยใช้นักดนตรีที่มีความรู้เรื่องการใช้งานเข้ามาบำบัด และควบคุมการรักษา อีกทั้งยังเรียกได้ว่าเป็นผู้ดำเนินการรักษา ตามจุดมุ่งหมายที่ต้องการด้วยกิจกรรมทางการดนตรีต่าง ๆ อย่างมีแบบแผน และมีหลักการ และข้อกำหนดการปฏิบัติตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้รับ จะไม่ใช่ทางดนตรี แต่จะเป็นทางด้านร่างกาย และจิตใจ สามารถกระทำได้จากหลายสถานที่ไม่ว่าจะที่บ้าน โรงพยาบาล สถานศึกษาต่าง ๆ

ดนตรีบำบัด-ฟังเพลง

ดนตรีบำบัดดีอย่างไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

อย่างที่รู้กันดีว่าดนตรีบำบัด เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นด้วยดนตรี เพื่อใช้ในการบำบัด เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข หรือรักษา สภาวะ และสภาพทางสิ่งต่าง ๆ ของมนุษย์ให้ดีขึ้น ประโยชน์ของมันจึงมีมากมายหลายต่อหลายประการ ดังนี้

 1. สภาพจิตใจจะได้รับการปรับให้อยู่ในสภาวะที่ดีขึ้น มีความสมดุล ผ่อนคลาย สงบ และความคิดในด้านบวกที่มากขึ้น กล่าวก็คือ จิตใจของคนที่ห่อเหี่ยว ตกต่ำ และติดลบ จะสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติที่ควรจะเป็นได้ดีกว่าเดิม เพราะว่าดนตรีจะช่วยเข้าไปปรับเปลี่ยน และผ่อนคลายความตึงเครียดในใจให้เบาบางลงไปได้
 2. ลดความตึงของกล้ามเนื้อ แน่นอนว่าเมื่อจิตใจได้ผ่อนคลาย เบาบางลง กล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ ที่ตึงเครียด และบิดเกร็งก็จะสามารถคลายตัวออกได้เช่นกัน เพราะว่าเมื่อเราได้คลายความกังวล ความเครียดที่มีใจใจออกไป ท่านจะสามารถคลายตัวของกล้ามเนื้อไปด้วย
 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เมื่อได้รับการบำบัดให้ดีขึ้น พฤติกรรมของผู้ที่ได้รับการบำบัดก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ผ่อนคลาย และสู่ภาวะปกติมากขึ้นไปด้วย การอยู่ร่วมกับคนในสังคมก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

ดนตรีบำบัด ช่วยทำให้จิตใจ ร่างกาย ของคนที่กำลังบกพร่อง หรือ ไม่ปกติเข้าสู่สภาวะที่ดีขึ้น และปกติมากขึ้น ซึ่งสามารถใช้ประยุกต์เข้ากับหลายสถานการณ์ หรือแม้กระทั่งคนปกติที่ต้องการปรับให้ตนเองมีสภาวะที่ดีกว่าเดิม ผ่อนคลายกว่าเดิมได้