Browse Tag by กิจกรรมบำบัด

ทำความรู้จักกับ กิจกรรมบำบัด อ่านเรื่องราวสาระความรู้ดีดีเกี่ยวกับ กิจกรรมบำบัด ที่ clinicalrehabspecialists.org

การบำบัด

กิจกรรมบำบัด คืออะไร มีประโยชน์ยังไง

กิจกรรมบำบัด-เตะบอล

กิจกรรมบำบัด เป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกเพื่อยุคสมัยใหม่ที่ไม่ต้องใช้เคมี หรือยา เพื่อการเข้ารักษา แต่ในความจริงแล้วมันมีความหมายที่มากกว่านั้น เพราะว่ายังมีสิ่งที่เป็นประโยชน์จากการใช้กิจกรรมเพื่อการบำบัดอีกมากมาย

ทำความรู้จักความหมายของ “กิจกรรมบำบัด”

ความหมายของกิจกรรมบำบัด คือการใช้กิจวัตร หรือ กิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยพัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม และแก้ไขให้ร่างกาย จิตใจ หรือส่วนต่าง ๆ ที่บกพร่อง ผิดปกติ ได้กลับมาสู่ภาวะปกติมากขึ้น ซึ่งนักกิจกรรมบำบัดจะนำเอาสิ่งต่าง ๆ และกิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการรักษา เยียวยา ตามสภาพที่เป็นอยู่ให้กลับมาดีดังเดิม ไม่ว่าจะเป็นการใช้สมาธิ การขยับร่างกาย ความคิด การพัฒนาส่วนของแรงกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้วยการเรียนรู้ การปฏิบัติจากกิจกรรมที่วางแผน ปรับใช้กับแต่ละบุคคลตามเป้าหมายที่ต้องการของบุคคลนั้น ๆ เพื่อให้กลับมามีชีวิตที่ปกติ และมีความสุขในแบบที่ต้องการต่อไปได้ตลอดรอดฝั่ง

กิจกรรมบำบัด-ขี่จักรยาน

ประโยชน์ของ กิจกรรมบำบัด ในด้านต่าง ๆ

หากจะพูดถึงประโยชน์ของ กิจกรรมบำบัด ในด้านต่าง ๆ ที่ช่วยให้ร่างกาย และจิตใจของผู้ที่ได้รับการบำบัดนั้น จะมีด้วยกันดังนี้

  1. ผู้ที่บกพร่องทางด้านสมองจะสามารถช่วยเหลือตัวเองขั้นพื้นฐานได้ เด็ก ๆ จะได้ฝึกทำกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำเพื่อตนเองให้สามารถช่วยเหลือตนเอง เพื่อลดการเป็นภาระต่อบุคคลในครอบครัว และสังคมได้มากขึ้น กิจกรรมก็จะเป็นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การกินอาหารด้วยตัวเอง การดูแลสุขอนามัยของตนเอง อย่างการอาบน้ำ แปรงฟัน ล้างหน้า หรือแม้กระทั่งการขับถ่ายก็ตาม
  2. ฝึกฝนการเคลื่อนไหวให้ดีมากขึ้น เพื่อที่บุคคลเหล่านั้นจะสามารถช่วยเหลือตัวเอง ไม่เป็นภาระต่อทุกคนได้มากที่สุด การฝึกให้มีการเคลื่อนไหวที่ดี และสมบูรณ์ได้นั้น นับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดอีกอย่างหนึ่ง เพื่อการเดิน การคลาน การตั้งคอ หลาย ๆ กิจกรรมจะช่วยบำบัดให้สามารถทำได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม จนสามารถเป็นปกติที่สุดได้
  3. ใช้ชีวิตในสังคมได้ง่าย และดีขึ้น เมื่อได้รับการบำบัดจากกิจกรรมต่าง ๆ แล้วผู้ที่เข้าฝึกฝน จะรับการฝึก การปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างปกติที่สุด โดยใช้ชีวิตในสังคมได้แบบคนทั่วไป ไม่ว่าจะพบเจอสิ่งใดใด ที่อาจจะเป็นอุปสรรค ก็จะสามารถดำเนินชีวิตผ่านไปได้อย่างดี ไม่เป็นภาระต่อผู้ใด เพราะเขาเหล่านั้นต่างได้รับการฟื้นฟู -ปรับตัวให้เข้าใจ เนื่องจากรับรู้ถึงสิ่งที่เขาจะต้องพบเจอมาแล้ว

ในการใช้กิจกรรมบำบัดเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ฟื้นฟู ร่างกาย พร้อมทั้งจิตใจของผู้ที่บกพร่องในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งาน และดำรงชีวิตได้อย่างปกติที่สุด การใช้กิจกรรมเหล่านี้นั้นจะช่วยลดเรื่องของผลข้างเคียงจากยา และเพิ่มทักษะชีวิตเข้าไปด้วย