Browse Tag by บำบัดยาเสพติด

ทำความรู้จักกับ บำบัดยาเสพติด อ่านเรื่องราวสาระความรู้ดีดีเกี่ยวกับ บำบัดยาเสพติด ที่ clinicalrehabspecialists.org

การบำบัด

บำบัดยาเสพติด ทำอย่างไรได้บ้าง มีข้อดีอย่างไร

บำบัดยาเสพติด-ยา

บำบัดยาเสพติด ที่หลายคนต่างสนใจ เพราะอย่างที่เรารู้กันว่าในสังคมของเราทุกวันนี้ มันต่างมียาเสพติดแพร่ขยาย ทำร้ายผู้คนมากมาย ทั้งคนดังเองก็มีหลายต่อหลายคนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว มันจึงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนเราอย่างมาก

การบำบัดยาเสพติด คืออะไร

ในการบำบัดยาเสพติด เพื่อให้ผู้ที่ติดยาเสพติดนั้นได้หายขาด และเลิกจากอาการติดยา ร่วมถึงผลของยาที่ติดนั้นออกไป ในทางการแพทย์จะมีขั้นตอนการรักษาที่เป็นลำดับ เพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดได้ปรับตัว และส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งในระยะสั้น-ระยะยาวให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าท่านจะติดยา หรือคนในครอบครัวท่านจะติดยาอยู่ระดับไหนก็สามารถรักษาให้หายขาดจากการติดยาได้ทุกระดับ

บำบัดยาเสพติด

ขั้นตอนการบำบัดยาเสพติด ทำอย่างไรได้บ้าง

ขั้นตอนการบำบัดยาเสพติด ในการรักษาจะมีดังนี้

  1. ขั้นตอนเริ่มต้น ขั้นตอนนี้เป็นประตูแรกเข้าสู่การเริ่มต้นเพื่อบำบัดรักษาอาการติดยาได้อย่างถูกวิธี และได้อย่างถูกกระบวนการ เพื่อให้ผู้ที่ติดยาไม่กลับไปติดซ้ำ ได้รับผลข้างเคียงน้อยที่สุด โดยที่ต้องนำผู้ที่ต้องการเลิกยา มาพบแพทย์ เพื่อซักประวัติ ถึงข้อมูลส่วนตัวในเรื่องของน้ำหนัก ส่วนสูง อายุ ยาที่ติด ร่วมถึงสาเหตุของการติดยาด้วย ทั้งเรื่องราวในครอบครัว ประวัติของพ่อแม่ หรือผู้ที่เป็นคนปกครอง ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
  2. ขั้นตอนการถอนพิษยาเสพติดที่ติดอยู่ แน่นอนว่ายาเสพติดที่ผู้ป่วยเสพเข้าไปนั้น เป็นสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกาย ส่งผลในหลาย ๆ ด้าน ทั้งให้ร่างกายมีความต้องการมันอยู่เรื่อย ๆ ทำให้ร่างกายได้รับผลเสียเมื่อไม่ได้รับยาที่เสพ ฉะนั้นจึงต้องทำการล้างสารพิษเหล่านี้ออกจากร่างกายของผู้เสพให้หมดไปเสียก่อนที่จะทำการดำเนินการขั้นตอนถัดไป ในขั้นตอนนี้ผู้เสพจะมีความทรมานร่างกายมากที่สุดช่วงหนึ่ง เพราะว่าไม่สามารถได้รับยาตามที่ร่างกาย และพิษของยาสั่งได้
  3. ขั้นตอนการฟื้นฟูร่างกาย และจิตใจ เมื่อผู้เสพได้รับการถอนพิษของยาออกแล้ว เท่ากับว่าผ่านพ้นช่วงที่ทรมานที่สุดมาได้แล้ว จึงต้องเข้ามาทำต่อในส่วนของการดูแลสภาพจิตใจ และร่างกายที่ได้รับความเสียหายจากยา เพื่อให้กลับมามีชีวิตที่ปกติที่สุข
  4. ขั้นตอนสุดท้าย ติดตามผล ดูแลระยะยาว ในขั้นตอนนี้เป็นการติดตามผลที่ทำมาครบทุกขั้นตอน อาจจะเรียกได้ว่าเลิกยาได้แล้ว แต่ต้องทำการติดตามเป็นระยะ เพื่อป้องกันการไปติดยาซ้ำ และผลจากยาที่ได้รับในอดีตด้วย

การบำบัดยาเสพติด ขั้นตอนที่ยากที่สุดมักจะเป็นขั้นตอนแรก เพราะว่าน้อยมากที่ผู้ป่วยจะยินยอมให้รักษาหรือยินยอมที่จะให้ซักประวัติ เพราะด้วยฤทธิ์ของยา และจิตใจของผู้ป่วยเอง