Browse Tag by ศิลปะบำบัด

ทำความรู้จักกับ ศิลปะบำบัด อ่านเรื่องราวสาระความรู้ดีดีเกี่ยวกับ ศิลปะบำบัด ที่ clinicalrehabspecialists.org

การบำบัด

ศิลปะบำบัด คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

ศิลปะบำบัด-ภาพสี

ศิลปะบำบัด เป็นสิ่งที่ใครหลายคนต่างมองเป็นทางเลือกเพื่อที่จะนำไปใช้เยียวยา บรรเทา พร้อมให้ความบันเทิงต่อจิตใจ เพื่อให้ตัวเองนั้นสามารถมีชีวิต-จิตใจที่ปกติสุขได้ แต่แท้จริงแล้วมันคืออะไร และดียังไงวันนี้เราจะได้รู้กัน

ศิลปะบำบัด คืออะไร

ความหมายของศิลปะบำบัด คืออีกทางเลือกของมนุษย์เพื่อใช้ในการรักษา บรรเทา พัฒนา เยียวยา สิ่งที่บกพร่องของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะทางร่างกาย สมอง หรือจิตใจ แบบที่ใช้ศิลปะต่าง ๆ เข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป การดูภาพเขียน การประดิษฐ์ หรือแม้กระทั่งการฝึกฝนกิจกรรมทางทางศิลปะต่าง ๆ เช่น การดนตรี การแสดง วรรณกรรม ศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่กว้าง และมีมากมายให้ท่านได้เลือกหลายแบบ เพื่อความเหมาะสมตามที่ท่านชื่นชอบ และถนัด อีกทั้งยังต้องเป็นไปตามสิ่งที่ท่านต้องการบำบัดด้วย หลายคนเลือกใช้ศิลปะในการบำบัดเพื่อลดการใช้เคมีบำบัด เพื่อให้ได้มาซึ่งจุดมุ่งหมายแบบที่ท่านต้องการ ซึ่งการใช้สิ่งนี้บำบัดนั้นมันอาจจะเห็นผลได้ดี หรือรวดเร็วเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านต้องการบำบัดและความตรงจุดแบบที่ท่านควรจะได้รับ

ศิลปะบำบัด-ระบายสี

ศิลปะบำบัด มีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ของศิลปะบำบัดนั้นมีหลายด้าน เมื่อท่านได้ใช้มันเพื่อบำบัดท่านจะได้รับสิ่งดีดีต่าง ๆ มากมาย แบบที่ท่านจะต้องแปลกใจกับผลที่ท่านจะได้รับ และท่านจะสามารถได้รับสิ่งเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง ได้แก่

  1. ด้านจิตใจ ท่านจะได้รับการบำบัดจิตใจ อารมณ์ของท่านให้สามารถดีขึ้น และเป็นปกติขึ้นได้ เพราะว่าการที่ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้น ท่านจะได้ใช้สมาธิ และสติอยู่กับสิ่งที่สวยงาม มีความสุข มากกว่าสิ่งที่ทำให้ท่านกังวลหรือกดดัน เพราะการใช้ศาสตร์นี้บำบัด ท่านจะได้รับการผ่อนคลายอย่างสูงสุด
  2. ด้านสมอง เมื่อท่านเข้ารับการบำบัดด้วยศิลปะ ท่านจะได้ใช้สมองในทางสร้างสรรค์ โดยสมองของท่านจะเปิดกว้าง ที่มาพร้อมไอเดียใหม่ ๆ ที่ท่านสามารถคิดได้ด้วยจิตใจที่เปิดโล่ง เพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ท่านไม่ต้องใช้สมองเพื่อคิดเรื่องที่ทำให้ท่านต้องทุกข์ใจ
  3. ด้านกล้ามเนื้อ เด็ก ๆ ที่มีความบกพร่องทางด้านกล้ามเนื้อในส่วนต่าง ๆ อันเนื่องมากจากการพัฒนาของสมองที่ปิดปกติ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เอง ที่ผิดปกติด้านนี้ จะได้รับการฟื้นฟู และการฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อส่วนเล็ก ส่วนน้อยที่เชื่อมเข้ากับสมองได้ดีมากขึ้นไปด้วย

ฉะนั้น ศิลปะบำบัด นับเป็นทางเลือกแห่งการรักษาที่หลายคนคู่ควร เพราะท่านจะได้ใช้งานสมองในส่วนที่ดีเข้ามาเพื่องานศิลปะ ทำกิจกรรมทางศิลปะ เพื่อพัฒนาตัวท่านเองให้ดียิ่งขึ้นไป